XỊT KHÓA NỀN

Xịt khóa nền là sản phẩm dùng để khóa lớp nền sau khi trang điểm.Kiềm dầu tốt, bảo lệ lớp trang điểm Make Up Trước những tác động của môi trường.

Đang cập nhật!